SALAKETEN KANALA

Delta Seguridad S.A.k, otsailaren 20ko 2/2023 Legea betez, arau-eta ustelkeria-arau-hausteei buruzko informazioa ematen duten pertsonen babesa arautzen duena, salaketen barne-kanal bat du irregulartasunen, legez kanpoko arau-hausteen edo delituen berri eman nahi duten pertsonen eskura. Gertaerak aurreko kasuetan sartzen ez badira, erabiltzaileek kexa edo iradokizun bat aurkez dezakete Delta Seguridad atalean.

Salatzaileen eskubideak babesteko, kanpoko abokatu-enpresa batek kudeatzen du salaketa-kanala. Enpresa horrek salaketaren edukia kudeatuko du, salatzailearen konfidentzialtasuna eta salaketaren ondoriozko errepresalien aurkako babesa bermatuz.

Salaketa pertsona informatzailearen edo salatzailearen identifikazioarekin egin daiteke, baina salaketa erabat anonimoa jartzeko  aukera dago. Hala ere, salaketaren eraginpeko pertsonek beren nortasuna gordetzeko eskubidea izango dute, otsailaren 20ko 2/2023 Legearen 33. artikuluan aurreikusitako moduan.

Era berean, jakinarazten da “jendaurrean komunikatzea edo ezagutaraztea” informazioa faltsua dela jakinda, 30.001 eurotik 300.000 eurora bitarteko zehapenak ekar ditzakeela, eta arau-hauste oso larritzat jotzen dela otsailaren 20ko 2/2023 Legearen 63.artikuluaren arabera.

Delta Seguridad, S.A.k salaketen kanalera sartzeko jartzen dituen bideetako bat honako hau da:

Salaketa zuzenean aurkeztuz Informatzailearen Babeserako Agintaritza Independentean, A.I., edo kasuan kasuko agintari edo órgano autonomikoetan.